ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Конкурс

Відбувся конкурс "ДОБРО В ТВОЄМУ СЕРЦІ" для груп учнів та класних колективів 7-9 класів.

Конкурс був спрямований на формування відповідального та гуманного ставлення до тварин. 

Дізнатися більше

Обговорення

На розгляд членів Товариства та усіх небайдужих винесено проект нової редакції Статуту

Дізнатися більше

Працюємо разом

Ми намагаємось відслідкувати усі негативні екологічні явища міста, але без активної позиції громадян не можна подолати безлад у сфері охорони довкілля. Наша природа вимагає дій від кожного...

Дізнатися більше

Увага! Консерванти

Величезна кількість товарів, які прикрашають полиці наших магазинів, містять різні емульгатори та консерванти. Дізнайтесь, які з них не є безпечними.

Дізнатися більше

Екологія міста

Дніпропетровськ займає площу 405,08 квадратних кілометрів і має населення 997,8 тис. осіб.

Дізнатися більше


Інформація про викиди

Дізнатися більше

Природно-заповідний фонд Дніпропетровська

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду міста

Дізнатися більше

Екологічні свята і пам'ятні дати

Найближче екологічне свято 19 квітня День довкілля (День навколишнього середовища України)

Дізнатися більше


Громадська екологічна експертиза

Міське товариство разом з Дніпропетровською обласною організацією Українського товариства охорони природи проводить громадські екологічні експертизи проектів

Дізнатися більше

Статут Товариства


План робіт на 2015 рік

Дізнатися більше

Звіти за минулі роки

Дізнатися більше

Фінансова участь

Дізнатися більше

Завітай на сайт друзів

Асоціація міжнародно-правових досліджень


ООО Корс-Софт

Автоматизация торговли
Бесплатная программа для создания сайта -
Мини-Сайт UA

Звіт про діяльніть Товариства за 2013 рік

У 2013 році Дніпропетровська міська організація Товариства охорони природи зосереджувалась на виявленні екологічних проблем міста,  розробці пропозиції щодо поліпшення законодавства України, популяризації інформації про діяльність екологічних громадських організацій.

Міським товариством охорони природи проводилась робота щодо збереження та охорона парків. Так були підготовлені публікації щодо парку Дружби народів та Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, які були спрямовані до відповідних установ.

Участь у конференціях, круглих столах, семінарах

З метою сприяння вирішенню проблеми охорони довкілля у м. Дніпропетровську 22 березня 2013 р. у приміщенні Дніпропетровської міської ради було проведено круглий стіл на тему: «Екологічні питання міста Дніпропетровська». Участь в заході взяли члени громадської ради при Дніпропетровській міській раді, представники громадських організацій, органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

За результатами заходу було прийнято резолюцію:

1.    Відзначити серйозність екологічних проблем міста Дніпропетровська та недостатність дій органів влади та місцевого самоврядування щодо поліпшення стану довкілля.

2.    Відзначити недостатнє інформування громадськості та мешканців Дніпропетровська про екологічний стан Дніпропетровська.

3.    Звернути увагу на перекручування та приховування підприємствами-забруднювачами та представниками бізнесу реальної інформації про їх вплив на довкілля та здоров’я громадян, зокрема, щодо обсягу викидів та відходів, що утворюються в процесі їх діяльності.

4.    Відзначити неналежний рівень реагування правоохоронних органів на факти утворення та діяльності несанкціонованих (стихійних) звалищ.

5.    Визнати незадовільним стан проектування та виносу в натуру водоохоронних зон і прибережних захисних смуг в межах міста Дніпропетровська.

6.    Пропонувати Управлінню охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради вжити термінових заходів до подання на затвердження міської ради рішення про затвердження меж водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг у м. Дніпропетровську.

7.    Підтвердити позицію громадськості щодо необхідності проведення громадських слухань щодо ескізного проекту реконструкції та благоустрою Центрального міського дитячого парку ім. Лазаря Глоби та розгляду питання необхідності оголошення загальноміського конкурсу проектів.

8.    Звернути увагу усіх зацікавлених осіб на необхідність широкої роз’яснювальної роботи з населенням щодо зокрема шляхом проведення відповідних уроків у школах міста, залучення громадських організацій для видання та поширення відповідних агітаційних матеріалів.

12 серпня 2013 року в Дніпропетровську було проведено круглий стіл на тему «Діяльність громадських організацій в світлі нового закону», організований Дніпропетровською міською організацією товариства охорони природи та Асоціацією міжнародно-правових досліджень.

Темою обговорення стали проблемні питання діяльності громадських організацій з урахуванням піврічної практики застосування нового Закону України «Про громадські об’єднання», що набув чинності з 1 січня 2013 року.

В ході заходу обговорювались новації закону та необхідність для громадських організацій більш суворо дотримуватись процедур у своїй організаційній діяльності. Але деякі положення нового закону викликали жваву дискусію.

Так, законом передбачена процедура прийняття повідомлення про внесення змін до складу керівних органів громадської організації. При цьому, відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 14 закону серед документів, які слід надати до реєструючого органу, вказаний оригінал чи нотаріально засвідчена копія протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління. Водночас, статутами багатьох громадських об’єднань передбачено право певної частини членів або місцевих осередків громадської організації вимагати скликання чи самостійно скликати засідання вищого керівного органу (з’їзду, конференції, загальних зборів тощо). Можливість членів громадської організації чи її місцевих осередків вимагати скликання засідання вищого органу відповідають принципу самоврядності, встановленому п. 2) ч. 1 та ч. 3 ст. 3 закону, що передбачає право членів громадського об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності. Але при буквальному тлумаченні норм закону без рішення керівного органу про скликання конференцій/загальних зборів/з’їзду проведення такого заходу з відповідними юридичними наслідками є неможливим.

Іншим питанням, що підняли учасники, є положення п. 5 ч. 2 ст. 21 нового закону, що передбачає право громадських організацій  брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. З незрозумілих причин це право зазначено саме в частині 2 відповідної статті, тобто надається винятково громадським організаціям зі статусом юридичної особи. Виникає питання, чи можуть бути членами тих самих громадських рад громадські організації, що засновані шляхом повідомлення про створення чи місцеві осередки організацій, які за новими законом не можуть мати статусу юридичної особи? З іншого боку, абсолютно незрозуміло, яким чином статус юридичної особи може бути передумовою участі в консультативному чи дорадчому органі представника певної організації.

В ході обговорення була піднята ще одна проблема: керівники багатьох громадських об’єднань є штатними працівниками, відповідно на них поширюється законодавство про працю, у тому числі щодо підстав та порядку звільнення із займаної посади. З іншого боку, громадські організації не можуть укладати з такими керівниками контракти з додатковими підставами звільнення, оскільки така можливість не передбачена чинним законодавством. 

Але ж загальним правилом діяльності громадських об’єднань є періодичність проведення загальних зборів та переобрання керівництва. Та кодекс законів про працю не встановлює такої підстави припинення трудових відносин як відкликання із займаної посади, тож виникає питання, з яким формулюванням мають звільнятись штатні керівники громадських організацій у разі їх не переобрання  на черговому засіданні вищого органу громадської організації або при ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень, коли вони не згодні написати заяву про звільнення за власним бажанням. Чинний кодекс законів про працю щоправда містить ч. 3 ст. 221, яка говорить, що установлений порядок вирішення трудових спорів не поширюється на випадки звільнення від виборної платної посади членів громадських об’єднань. Але не ясно наскільки це положення відповідає Конституції України про підвідомчість судам будь-яких спорів про захист прав громадян. До певної міри цю колізію має виправити новий Трудовий кодекс, що передбачає додаткові підстави звільнення для осіб, обраних керівними органами. 

За підсумками круглого столу було вирішено дочекатись відповіді з компетентних органів, до яких направлені запити про роз’яснення спірних положень законодавства, а потім повернутись до цих питань і, у разі необхідності, ініціювати кампанію за зміну законодавства. У відповідь на запит Товариства охорони природи Міністерство юстиції України повідомило, що громадські організації без статусу юридичної особи мають право обиратись до складу громадських рад при органах виконавчої влади. Державна інспекція України з питань праці роз’яснила процедуру звільнення керівників громадських організацій, які займають в ній штатні посади. Державна реєстраційна служба України також надала інформацію в межах своєї компетенції.

Законотворчі ініціативи

Організацією продовжувалась робота щодо прийняття закону «Про садівничі товариства», що покликаний врегулювати відносини по створенню й діяльності таких товариств. З цією метою було направлено відповідні листі до народних депутатів України.

У вересні–жовтні 2013 року за дорученням Уряду Україні Міністерство юстиції України здійснювало громадське обговорення нового Закону України «Про громадські об’єднання». Міською організацією Товариства охорони природи були надіслані відповідні пропозиції до Мінюсту. Зокрема, пропонується врегулювати статус місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій, що є юридичними особами, уточнити порядок скликання вищого органу управління громадською організацією для вирішення питань переобрання керівництва та внесення змін до статутних документів. Також товариство охорони природи пропонує встановити порядок щорічного підтвердження відомостей про громадські організації та процедуру виключення з реєстру організацій, які фактично припинили свою діяльність.

Агітаційна робота

У 2013 році проводилась традиційна роз’яснювальна робота щодо небезпеки спалення листя та бадилля. Зокрема, відповідна інформація розміщена на веб-сайті Товариства.

У 2013 р. продовжено традицію видання екологічних календарів, так у вересні було видано накладом дві тисячі примірників календарів Товариства охорони природи на 2014 р., які розповсюджуються з метою популяризації діяльності організації. Календарі містять посилання на веб-сайт Товариства, що має стати передумовою збільшення його відвідуваності.

Конкурси

Дніпропетровською міською організацією товариства охорони природи спільно з Товариством захисту тварин «Друг» на базі Дніпропетровського міського палацу дітей та юнацтва було проведено екологічний конкурс для шкіл «Добро в твоєму серці». Конкурс мав на меті надання допомоги тваринам та є частиною довгострокової програми, розрахованої з 2012 по 2016 роки.

Переможцями конкуру стали три колективи.

В школі № 28 діти проводили акцію «Тваринам потрібна допомога». Діти зібрали трохи коштів, 80 кг крупи, сухий корм, одяг для тварин. Вони були передані до реабілітаційного центру «Друг» і в товариство «Вірність».

 Учні школи № 52 провели благодійний ярмарок «Ковчег», на якому продавали свої страви. Діти зібрали 600 гривень та купили на них ліки та необхідні речі для тварин центру «Друг». Крім того, діти проводили флеш-моби, круглі столи, конференції и таким чином намагались виховати гуманне ставлення до тварин у власній школі.

 Третім переможцем стала команда «Ентузіасти» клубу «Друзі природи», що знаходиться у Дніпропетровському міському палаці дітей та юнацтва. Учасники цієї групи розділили проект на три етапи: 1) опитали мешканців міста, з метою дізнатись їх думку щодо проблем безпритульних тварин; 2) знайшли волонтерів; 3) написали історії про те, як з’явились тварини у дітей з клубу. За час проекту було знайдено нових господарів для 10 безпритульних тварин. Крім того, діти регулярно підгодовували тварин на вулиці, а восени зібрали продукти та речі для реабілітаційного  центру «Друг».

Переможці конкурсу отримали подарунки від Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи. Зараз ведеться роботи щодо підготовки для конкурсу в 2014 році.

Відтворення місцевих осередків

У 2013 році здійснено роботу з відтворення місцевих осередків Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи, які згідно нового Закону України «Про громадські об’єднання» мають назву «відокремлені підрозділи». Так, на засіданні міської ради Товариства 16.05.2013 р. було затверджено нове Типове положення про відокремлений підрозділ Дніпропетровської міської організації товариства, яке узгоджене з вимогами нового Закону України «Про громадські об’єднання».

24 жовтня 2013 р. міська рада Товариства прийняла рішення про скликання установчих зорів засновників, які відбулись з 04 листопада 2013 року по 07 листопада 2013 року на підставі рішень установчих зборів за рішенням Дніпропетровської міської ради товариства охорони природи утворено відокремлені підрозділи: Відокремлений підрозділ Амур-Нижньодніпровського району, Відокремлений підрозділ Бабушкінського району, Відокремлений підрозділ Жовтневого району, Відокремлений підрозділ Індустріального району,  Відокремлений підрозділ Кіровського району, Відокремлений підрозділ Красногвардійського району, Відокремлений підрозділ Ленінського району.

Участь у громадських кампаніях

 Міська організація товариства долучилась до громадської кампанії на захист Дніпропетровського державного аграрного університету: було направлено відповідні запити до Президента України та Уряду України, вийшла спеціальна стаття в газеті «Європейський Час» (випуск був доданий до листа Міністерству освіти і науки України)

Також, за результатами засідання комітету з екології громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації щодо необхідності прискорення створення національного природного парку «Орільський» було направлено запити до Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агенства лісового господарства,  облради та облдержадміністрації, до яких додано газету «Європейський Час» з статтею про цей природний об’єкт.

Державне агенство лісового господарство у своїй відповіді повідомило, що вважає за можливе створення НПП «Орільський» на території земель лісового господарства близько 1 тис. гектарів. З інших органів влади відповіді не надійшли.

Представник товариства охорони природи взяв участь в опитуванні щодо оцінки впливу громадськості на прийняття рішень з екологічних питань та в засідання фокус-групи, на якій обговорювались результати цього опитування.

Учасники дійшли висновку, що найбільш ефективними формами взаємодії  органів виконавчої влади та громадських організацій в процесі вирішення екологічних проблем є консультації з громадськістю на стадії до прийняття остаточних рішень, проведення громадських екологічних експертиз, створення консультативно-дорадчих органів за участю громадськості при органах екологічного управління та контролю

Найбільше заважає ефективній взаємодії між органами виконавчої влади та громадських організацій в процесі вирішення екологічних проблем сприйняття чиновниками громадськості лише як «декорацій» до своєї діяльності, утаємниченість при прийнятті рішень органами влади, небажання чиновників радитись з громадськістю, корупція в органах влади.

Також, на думку представників товариства охорони природи. що взяли участь в опитуванні, низький рівень довіри громадян до діяльності екологічних неурядових організацій обумовлений: споживчим сприйняттям (громадяни впевнені, що хтось за них має вирішувати їх проблеми), це зумовлює надмірні очікування і, як наслідок, розчарування; діяльністю «кишенькових» громадських організацій, які покликані сприяти легалізації в очах суспільства незаконних дій та рішень, що дискредитує громадський рух в цілому; інколи низький професійний рівень представників окремих громадських організацій та їх схильність до популізму.

Взаємодія із громадськістю

Голова Дніпропетровського міського товариства охорони природи брав активну участь в роботі громадської ради при Дніпропетровській міській раді, до листопада 2013 р. був заступником голови вказаної громадської ради.

Товариство також взаємодіяло з Комітетом з питань екології Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації.           

Здійснюється взаємодія з Українським товариством охорони природи – надіслано зауваження та пропозиції до статуту Товариства, надано юридичні консультації щодо вирішення проблем з луганським Будинком природи. Голова Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи призначений радником з правових питань президії Всеукраїнської ради УкрТОП на громадських засадах. Представники міської організації Товариства були обрані делегатами ХІІІ З’їзду Українського товариства охорони природи, який відбувся 05 червня 2013 року в м. Києві.

Була надана організаційна та юридична допомога Луганській обласній організації Українського товариства охорони природи  для відновлення її керованості та у взаємовідносинах з органами державної влади. З метою допомоги Луганській облорганізації товариством надіслані запити до комітетів Верховної Ради України, Державної екологічної інспекції України.

Інформація про діяльність міського товариства та взаємодія зі ЗМІ

Основним інформаційному ресурсом, за допомогою якого проводиться висвітлення діяльності міського товариства охорони природи, є сайт організації – www.nature.dp.ua

 На сайті розміщена інформація про міське товариство охорони природи, його керівництво, основні напрямки діяльності. Зазначено права й обов'язки членів організації, запропонована форма для вступу до складу товариства охорони природи. Сайт регулярно оновлюється. Протягом 2013 року сайт відвідувало понад 300 осіб щомісячно, а загалом – понад 3 500 осіб. За весь час діяльності сайту його відвідали більше 12 тис. користувачів. 

Важливою подією в житті Товариства охорони природи став його вступ до складу співзасновників дніпропетровської обласної газети «Європейський Час». Усього протягом 2013 р. було видано 6 випусків газети (4 чергових номера та 2 спецвипуски). Кожен номер газети містить матеріали з охорони довкілля. Обов’язково висвітлюються події з життя Товариства охорони природи: так, у № 3(10) розміщено матеріали про ХІІІ З’їзд Українського товариства охорони природи, Круглій стіл «Проблеми нересту у 2013 році» проведений у Дніпропетровському державному аграрному університеті, конкурс «Добро в твоєму серці», проведений за участі Дніпропетровського міського товариства охорони природи, у Спецвипуску (11) – про проведений міською організацією круглий стіл, у Спецвипуску (13) – про засідання екологічного комітету громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації та складнощі, що виникли у Луганської обласної організації Українського товариства охорони природи з відстоюванням її прав на Будинок природи. Серед інших важливих питань, висвітлених у газеті, є серія матеріалів щодо створення національного природного парку «Орільський» /Спецвипуск (11), № 4 (12), Спецвипуск (13)/, питання реконструкції парку ім. Т.Г. Шевченка та  проблеми функціонування парку Дружби народів /№3 (10)/, висвітлено екологічні аспекти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС /Спецвипуск (11)/. Середній наклад одного випуску газети – 1 тис. примірників. Газети направляються центральних та місцевих органів у сфері охорони довкілля (Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна інспекція України, Державне агенство лісових ресурсів, Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, міські управління охорони навколишнього природного середовища). Також газета надсилається до Українського товариства охорони природи, всеукраїнських та місцевих екологічних громадських організацій. Видання в електронній формі доступне в мережі Інтернет.

Діяльність міської організації товариства охорони природи були висвітлена у газети Українського товариства охорони природи «Трилисник».

Інформація про заходи Товариства (Круглий стіл з проблем реалізації окремих положень нового Закону України «Про громадські об’єднання») були розміщень на порталах для громадянського суспільства «Громадський простір» (http://civic.ua/news/view.html?q=2073393) та «ГУРТ» (http://gurt.org.ua/news/recent/19013/), звідки вона розійшлася по стрічкам новин на сайтах різних громадських організацій.

Засідання міської ради

В 2013 році відбулось 6 засідань міської ради Товариства охорони природи, на яких розглядались питання:

- про вступ до складу засновників обласної газети «Європейський Час»;

- про розгляд пропозицій до статуту Українського товариства охорони природи;

- про внесення змін до складу Дніпропетровської міської ради товариства охорони природи;

- про затвердження типового положення про районний осередок Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи;   

- про розробку змін та доповнень до статуту Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи;

- про вступ до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НООСФЕРА»;

- про утворення бібліотеки Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи;

- про скликання установчих зборів засновників по утворенню районних осередків Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи;

- про видавничу діяльність Товариства та заснування серії видань «Бібліотека товариства охорони природи»;

- про утворення відокремлених підрозділів Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи;

- про звільнення голови Дніпропетровської міської організації товариства охорони природи

- про внесення змін до рішення Дніпропетровської міської ради товариства охорони природи від 30.09.2013 р. (протокол № 11/10);

- про діяльність Дніпропетровської міської ради товариства охорони природи у 2013 році;

- про затвердження плану діяльності на 2014 рік.

Було також оновлено склад міської ради Товариства шляхом кооптації до неїнових членів. Новообрані члени міської ради активно долучились до роботи Товариства, очоливши Бабушкінську, Красногвардійську та Жовтневу районні організації Товариства.

Звіт ревізійної комісії

Дніпропетровська міська організація Товариства охорони природи є місцевою громадською організацією природоохоронного спрямування зі статусом юридичної особи. Організацію було зареєстровано президією Дніпропетровської міської рад народних депутатів 13.12.1990 р. рішення № 414. Чинне свідоцтво про державну реєстрацію товариства як юридичної особи видане державним реєстратором Дніпропетровської міської ради 23.03.2009 р. серії А01 № 053294. Протягом 2013 р. було одержано дублікат свідоцтва про державну реєстрацію Товариства як громадської організації за № 1411947. Ідентифікаційний код товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 23024517. Чинна редакція статуту затверджена другим етапом Установчої конференції товариства 22.09.2009 р. і зареєстрована виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 28.09.2009 р.

Дніпропетровська міська організація Товариства охорони природи знаходиться на обліку в Державній податковій інспекції Жовтневого району міста Дніпропетровська, органах загально-обов’язкового державного соціального страхування, органах пенсійного фонду, Жовтневому районному центрі зайнятості. Звітність до податкової інспекції та органів статистики подається в повному обсязі. Звітність до пенсійного фонду не подавалась через відсутність нарахувань, пов’язаних з оплатою праці.

Для здійснення розрахунків Товариства відкритий поточний рахунок № 26007001304803 у ПАТ «АКТАБАНК» м. Дніпропетровська (МФО 307394).

На кінець 2013 року залишається неповерненою безвідсоткова позика Дніпропетровської обласної організації Українського товариства охорони природи в сумі 2 721,00 грн. на сплату  штрафу за неподання податкової звітності  за попередні роки (до 2011 р.). Згідно додаткової угоди від 01.11.2012 р. до договору позики від 03.11.2011 р. строк повернення позики перенесено до  04.11.2013 р.

Також між Дніпропетровською обласною організацією Українського товариства охорони природи та Дніпропетровським міським товариством охорони природи укладено договір позики № 2 від 28.02.2012 р. згідно умов якого обласна організація надала міській організації коротко-термінову позику в січні 2013 р., яка була повернута в повному обсязі.

На адресу Товариства надходили кошти на проведення круглого столу з питань охорони довкілля та на друк матеріалів круглого столу відповідно до Угоди № 2 від 01.02.2013 р., але з технічних причин виконання угоди не було можливим, через що відповідно до додаткових угод кошти повертались у повному обсязі.

Товариством здійснювались перерахування коштів на адресу Громадської організації «Асоціація міжнародно-правових досліджень» на проведення круглого столу з питань євроінтеграції, проте заході не відбувся, через що кошти в повному обсязі були повернуті Товариству.

Товариством здійснювались перерахування коштів на адресу Громадської організації «Асоціація міжнародно-правових досліджень» для видання газети «Європейський Час», проте друк газети було здійснено за рахунок інших джерел, через що кошти в повному обсязі були повернуті.

Основні засоби на балансі Дніпропетровської міської організації Товариства охорони природи не обліковуються.

Штатні працівники у Товаристві відсутні. Нарахування заробітної плати не здійснюється.

За станом на 01.01.2013 р. залишок грошових коштів на рахунку Товариства становив – 25,00 грн.

Протягом 2013 р. до Товариства надійшли добровільні внески в сумі – 300,00 грн.

Грошові кошти були використані: на сплату податку на прибуток –  31,00 грн., на оплату банківських послуг – 111,00 грн., на оплату оголошення для одержання дубліката свідоцтва про реєстрацію Товариства як громадської організації – 67,93 грн., разом – 208,93 грн.

Залишок грошових коштів на поточному рахунку Товариства за станом на 31.12.2013 р. становить – 115,07 грн.